az első magyar ex libris
TEILNKES JÁNOS pozsonyi polgár ex librise a XVI.század közepéről,
fametszet

 

EX LIBRIS GROSS ARNOLD
Gross Arnold, linómetszet

 

EX LIBRIS VENATORLIS SIGISMUNDI EX COMITIBUS SZECHENYI
ismeretlen, klisényomat

A BÁRTFAI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA ex librise a XVI.század második feléből

 

BABITS MIHÁLY KÖNYVE
Kozma Lajos, fametszet

 

EX LIBRIS KAFFKA MARGIT
Sassy Attila, klisényomat

 

SZABOLCSKA MIHÁLY KÖNYVEIBŐL
Nikelszky Géza, fénymásolat

EX LIBRIS MÓRITZ ZSIGMOND
ismeretlen szerző, klisényomat

 

KADOSA ÁRPÁD KÖNYVE
Vertel József, rézmetszet

 

UJMÓDI RADNÓTI
Buday György, linóleummetszet

Bezárja ezt az ablakot